Podpora 2017-10-25T15:26:43+00:00

Bezpečnostný manuál

Jazdite na svojom Segway bezpečne!

Prečítajte si pozorne bezpečnostný manuál
Predtým, než začnete Segway používať, prečítajte si manuál.

Použite mobilnú aplikáciu Ninebot by Segway
Pre stiahnutie a inštaláciu mobilnej aplikácie navštívte App Store (iOS) alebo Google Play Store (Android). Hľadajte pod kľúčovým slovom „Ninebot“. Nainštalujte si mobilnú aplikáciu pre produkty Ninebot by Segway a prepojte ju pomocou Bluetooth (Bluetooth 4.0 a vyšší). Postupujte podľa uvedených inštrukcií. Aktivujte zariadenie a prejdite si tréningovou procedúrou.

Pre Vašu bezpečnosť obmedzujte maximálnu rýchlosť zariadenia do tej doby, kým nie je dokončená počiatočná tréningová procedúra. Následne už môžete ovládať obmedzovač rýchlosti cez mobilnú aplikáciu.

Počas jazdy:

1. Používajte vždy vhodnú helmu a chrániče, aby ste minimalizovali riziko zranenia.
2. Pri prvej jazde nájdite odpovedajúci priestor bez prekážok a požiadajte niekoho o asistenciu.
3. Pozor na hlavu pri prejazde dverami alebo zníženými priestormi.
4. Nejazdite nikdy vo dvojici a nevozte deti.
5. Zoznámte sa s užívateľským manuálom a bezpečnostnými inštrukciami pred prvým použitím.

Pozrite si, ako správne používať Váš Ninebot by Segway

Vyvarujte sa chýb